Om Skövde biogas

Biogasanläggning

Sverige har en mycket fördelaktig energimix jämfört med de flesta andra länder. Vattenkraft, kärnkraft och en stor del förnybara biobränslen håller utsläppen av koldioxid på en relativt sett låg nivå. Trots detta består fortfarande mer än 25 procent av den svenska energitillförseln av fossil olja och kol.

Den kanske största utmaningen för Sverige är våra bilar som står för närmare en tredjedel av landets samlade klimatpåverkande utsläpp. De förnybara alternativen ökar, men står fortfarande bara för 3 till 4 procent.

För att räknas som miljöbil får en bil släppa ut högst 120 gram koldioxid per kilometer. Det är en gräns som ett antal snåla dieselbilar, ett fåtal bensinbilar och en del elhybridbilar klarar med en hårsmån. Med biogas i tanken blir koldioxidutsläppen bara en bråkdel av detta: smått otroliga 5 till 15 gram. På köpet får man betydligt lägre hälsofarliga partikelutsläpp och kväveutsläpp.

Stora miljövinster

Att producera biogas bidrar till att minska användningen av fossila bränslen i regionen, framförallt i trafiken.

Full produktion, cirka 40 GWh biogas per år,  innebär att koldioxidutsläppen (globalt och totalt) minskar med cirka 8 900 ton per år.

 

Biogas