Biogas som drivmedel

biogas tanka

Biogas som drivmedel

Kör din bil klimatsmart

Biogas som renats från koldioxid uppgraderas och användas som fordonsbränsle. Det utgör då ett svårslaget alternativ till bensin och diesel. Användandet av biogas som fordonsbränsle ökar för varje år. Detta gäller såväl tunga fordon som personbilar.

Gröna Bilister utsåg år 2009 biogas till miljöbästa bränsle.

Gasbilen

Personbilar som använder fordonsgas som bränsle är ofta så kallade tvåbränslebilar (bi-fuel), det vill säga att de har separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används för båda bränslena och bilen kopplas automatiskt om till bensindrift om gasen skulle ta slut.

Biogas som drivmedel