Biogas

Mindre lukt – mer för pengarna

Om Biogas

Det intressantaste användningsområdet för biogas idag är till fordon. I Sverige står vägtrafiken för omkring 20 procent av den samlade energiåtgången. Samtidigt står vägtrafikens bensin och diesel för cirka 60 procent av landets oljeanvändning. Att ersätta bensin och diesel med förnybara bränslen är en stor utmaning som kräver flera olika lösningar. Den mest effektiva lösningen är fordon som drivs med biogas. Det beror på tre saker:

 

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid

Biogas släpper endast ut 8 till 15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Med biogas kan du köra sex gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en etanolbil gör efter en enda resa. Jämfört med en dieselbil kan du köra tolv gånger! Utsläpp handlar dock inte bara om växthusgaser. Förutom koldioxid slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.

 

Biogas kan framställas av avfall

Rötning till biogas är den bästa åtgärden för avfall. Utöver högvärdig energi som utvinns från avfallet, blir restprodukten ett mycket bra biogödsel för jordbruket. På så sätt sluts kretsloppet tex vid livsmedelsproduktion. Från produktionsavfallet utvinns först biogasen, sedan går biogödseln tillbaka till jordbruken och skapar förutsättningen för nya råvaror till livsmedelsindustrin.

 

Biogas sluter kretsloppet

Vid produktion av biogas, exempelvis från avfall från livsmedelsproduktionen, får man en restprodukt i form av biogödsel. Den sprids på åkermark och har ett högt näringsvärde. På detta sätt kan biogödslet bidra till produktionen av nytt livsmedel.

Biogas