Biogas

Vad är biogas? Biogas utvinns från organiskt material såsom exempelvis djur- och växtavfall. 

Då det är en förnybar energikälla ses det som ett miljövänligt alternativ.

biogas var kommer det ifrån
biogas som drivmedel

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som har funnits sedan antiken. Det är en form av energi som utvinns ur organiskt material, t.ex. djur- och växtavfall. På senare år har biogas blivit ett alltmer populärt alternativ till fossila bränslen på grund av dess miljöfördelar och potential för ekonomisk tillväxt. 

Biogas

Biogödsel

Biogödsel uppstår vid rötning till biogas. Denna gödsel har ett högt innehåll av mikroorganismer och humus samt hög verkansgrad av kväve. Som ett extra plus är den lätt att sprida och avger mindre lukt och innehåller inte lika mycket smittsamma mikroorganismer som vanlig handelsgödsel. 

Biobränsle

Biogas som renas från koldioxid används som fordonsbränsle. Ofta har bilar som går på biobränsle två olika bränslesystem där ett är gas och ett bensin. Så om gasen tar slut kan de köra på bensin. 

Referenser

Skövdebiogas har varit en väldigt tillförlitlig partner till vårt flyttbolag när vi bytte några bensindrivna flyttbolag till gasdrivna fordon. Genom att använda Bigoas i Stockholm till våra bilar, har vi kunnat minska våra utsläpp och spara på bränslekostnader samtidigt som vi behållit hög kvalitet på vår service. Stort tack till gänget på skövdebiogas!

Alizade VD
Flyttfabriken.se

Wow, vilken service. Deras  företagsteam hjälpte oss byta ifrån diesel till gasdrivna budbilar när vi levererar t-shirtar till kunder. Vi har haft en mycket positiv upplevelse med att använda Skövde Biogas. 

Peo Grundare
Shirtstore.se

Kontakt