Biogödsel

Mindre lukt - mer för pengarna

Fördelar med biogödsel

Biogödsel kallas den biprodukt som uppstår vid rötning till biogas. Och det är inte vilken gödsel som helst.

Inga växtnäringsämnen går förlorade under rötningen och slutprodukten blir en gödsel med högt innehåll av mikroorganismer och humus. Dessutom har biogödseln en hög verkansgrad av kväve. Därför minskar också behovet av mineralgödsel och även risken för kväveutlakning på hösten.

Eftersom biogödseln är tunnflytande blir den också lätt att sprida. Dessutom är lukten och mängden smittsamma mikroorganismer betydligt lägre hos biogödsel jämfört med vanlig handelsgödsel. Att biogödseln avger mindre lukt beror på att vissa ämnen som annars luktar reduceras under rötningsprocessen och i slutändan kan luktreduceringen leda till en högre acceptans kring spridning av gödseln, framför allt i närheten av bebyggelse.

Med dagens höga priser på handelsgödsel är biogödsel en högintressant produkt för lantbruket. Dessutom är det ju lokalproducerat.

I KORTHET

  • Bättre näringstillgänglighet
  • Lätt att sprida
  • Mindre lukt
  • Attraktivt pris
  • Lokalproducerat

KRAV-CERTIFIERING

Skövde Biogas erbjuder KRAV-certifierad biogödsel. Nya regler avseende godkända substrat har gett nya möjligheter att kunna förse närliggande ekologiska odlare med högkvalitativt gödselmedel från deras anläggning.

FÖR LANTBRUK

För dig som är lantbrukare finns goda möjligheter att tjäna på biogödseln

Biogödsel