Skövde biogas2020-03-13T11:32:56+01:00

Lokalproducerad biogas i Skövde

Biogas är ett oslagbart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vi framställer vår biogas genom att röta animaliska biprodukter, källsorterat organiskt avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin.

Vid framställningen av biogas får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel. Vår biogödsel innehåller höga nivåer av både växtnäring och mullämnen.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring biogas och biogödsel.

Aktuellt biogaspris

18:90 kr/kg
kan jämföras med ett bensinpris om
12:60 kr/liter

Aktuella händelser

95%

LOKALT

100%

FOSSILFRITT

100%

KLIMATSMART