Start

Välkommen att lära dig mer om världens bästa fordonsbränsle

Biogas är ett oslagbart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vi framställer vår biogas genom att röta animaliska biprodukter, källsorterat organiskt avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Vid full produktion kan vi producera 40 GWh biogas per år, vilket motsvarar cirka 4,4 miljoner liter bensin. Anläggningen är uppförd på ett sätt som ger goda möjligheter till en utökning av produktionen i framtiden.

Vår ambition

GRATTIS ALLA SKÖVDEBOR! Ni som kör gasfordon kommer från mitten av 2017 att kunna tanka 100%-ig biogas, utan inblandning av naturgas, till ett konkurrenskraftigt pris.

Biogödsel

Vid framställningen av biogas får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel. Vår biogödsel innehåller höga nivåer av både växtnäring och mullämnen, samt är certifierad enligt SPCR120. Det betyder att den är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och uppfyller krav på lågt metallinnehåll. Certifieringen är en stämpel på att vår biogödsel håller en hög kvalitet.

En del av vår biogödsel är KRAV-certifierad, för att kunna möta behovet av högkvalitativt biogödsel som våra ekologiska odlare i närområdet har. Sedan 2016 är delar av biogödseln certifierad för ekologisk odling.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring biogas och biogödsel.