Välkommen att lära dig mer om världens bästa fordonsbränsle

Biogas är ett oslagbart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vi framställer vår biogas genom att röta animaliska biprodukter, källsorterat organiskt avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Vid full produktion beräknas biogasleveransen till cirka 40 GWh gas per år, vilket motsvarar cirka 4,4 miljoner liter bensin. Anläggningen är uppförd på ett sätt som ger goda möjligheter till en utökning av produktionen i framtiden.

Biogödsel

Vid framställningen av biogas får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel. Vår biogödsel innehåller höga nivåer av både växtnäring och mullämnen, samt är certifierad enligt SPCR120. Det betyder att den är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och uppfyller krav på lågt metallinnehåll. Certifieringen är en stämpel på att vår biogödsel håller en hög kvalitet.

Vi arbetar just nu med att KRAV-certifiera delar av vår biogödsel, för att kunna möte behovet av högkvalitativt biogödsel som våra ekologiska odlare i närområdet har. Målet är att i början av 2016 får delar av biogödseln certifierad för ekologisk odling.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring biogas och biogödsel eller om du till exempel själv funderar på att investera i en biogasanläggning.

Senaste nyheterna:

Ny biogödselanalys finns tillgänglig

14 Mar 2016

Nu finns en ny innehållsdeklaration för biogödsel tillgänglig. Den finns att läsa på sidan om biogödselanalys.

Prov av ventilationsluft har skickats för analys

08 Feb 2016

I höstas installerades ett kompletterande kolfilter på det ventilationsflöde som luktade mest. Resultatet blev minskad lukt från ventilationsflödet med det ...

Arbete pågår för att minska lukten

22 Jan 2016

Det pågår just nu ett arbete med att tömma tankar från slakteriavfall vid Skövde Biogas pumpstation. Syftet är att långsiktigt ...