Lokalproducerad biogas

Vi levererar enligt löfte så….

GRATTIS ALLA SKÖVDEBOR! Äntligen kan ALLA som kör gasfordon sluta tanka bensin, för att det varit billigare. Gör en miljöinsats och tanka Biogas för endast 18:90 kr/kg!!!, direkt vid fabriken, Mejselvägen 10.

Då tankar du 100% lokaltillverkad, fossilfri biogas, utan tillsats av varken importerad Biogas eller miljövidrig naturgas. 

Du kan använda vanligt kreditkort. Företag kan ansöka om Skövde Biogas egna tankkort. Med tankkort blir Din organisation fakturerad en gång/månad. 

18:90 kr/kg kan jämföras med ett bensinpris om 12:60 kr/liter.

Välkommen att lära dig mer om världens bästa fordonsbränsle

Biogas är ett oslagbart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vi framställer vår biogas genom att röta animaliska biprodukter, källsorterat organiskt avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Vid full produktion kan vi producera 40 GWh biogas per år, vilket motsvarar cirka 4,4 miljoner liter bensin. Anläggningen är uppförd på ett sätt som ger goda möjligheter till en utökning av produktionen i framtiden.

Biogödsel

Vid framställningen av biogas får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel. Vår biogödsel innehåller höga nivåer av både växtnäring och mullämnen, samt är certifierad enligt SPCR120. Det betyder att den är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och uppfyller krav på lågt metallinnehåll. Certifieringen är en stämpel på att vår biogödsel håller en hög kvalitet.

En del av vår biogödsel är KRAV-certifierad, för att kunna möta behovet av högkvalitativt biogödsel som våra ekologiska odlare i närområdet har. Sedan 2016 är delar av biogödseln certifierad för ekologisk odling.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring biogas och biogödsel.